ISO 9001:2015

ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление. Този сертификат удостоверява способността на дадена фирма да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите.

Сертифицирането с ISO 9001 показва на клиентите стремежа на фирмата към непрекъснато усъвършенстване и подобрение на управленската дейност и процеса на работа.


ISO 22000:2018

Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига. Гарантира способността на дадена организация да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека.

Сертификатът доказва покритите изисквания на общопризнатите и придобили международна популярност елементи за гарантиране на безопасността на храните по цялата хранителна верига, включително и до точката на крайното им потребление.

ISO 22000:2018

Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига. Гарантира способността на дадена организация да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека.

Сертификатът доказва покритите изисквания на общопризнатите и придобили международна популярност елементи за гарантиране на безопасността на храните по цялата хранителна верига, включително и до точката на крайното им потребление.


GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)

GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) е система от принципи и правила, които гарантират правилното протичане на всеки етап от производствения процес, гарантирайки качествен краен продукт. Целта на GMP сертификата е да се гарантира, че продуктите от всяка партида имат еднакви качества.

Сертификатът обхваща всички етапи от производствения процес: получаването на суровините и компонентите, системите за качество на доставчика, използването на най-съвременни технологии и оборудване, начина на контролиране, хигиената на помещенията, висока квалификация на производствения персонал, системата за пласмент и изтегляне на продуктите от пазара. Лабораториите също са обект на различните раздели на GMP.

Call Now Button