Билките в психиката и съвременната медицина

Интересът към билките непрекъснато нараства. Те съдържат висок процент биологично активни вещества – витамини, ферменти, етерични масла и прочие Факт е, че и до ден днешен голяма част от хроничните заболяванията се лекуват именно с билки и продукти от тях, особено след като са изчерпали арсенала на съвременната медицина и не са получили желания ефект. Билките се използват в терапията и лечението на много заболявания.Техните лечебни свойства са били известни още преди повече от 5000 години в земите на Китай, Индия, Египет и Асирия.. В България билкарството и билколечението са били популярни още от вековете на Средновековието и са били неразделна част от основата на българската традиционна медицина. Тяхните доказани лечебни и дори целебни свойства са се приемали като дар от природата за лечение на редица болести.

С времето съвременния човек и заобикалящия го модерен свят започна все повече да се отдалечава от природата, престана да я разбира, да я усеща и да се съобразява с нея, да забравя за голямото растително богатство което тя ни дарява. Като последствията от това, са повече отрицателни, отколкото положителни и човекът като най-сложната биологична система, което означава и най-крехката, с най-лесно променящо се равновесие, търпи постоянни удари. Човешкият дух и човешкото тяло са свързани в едно неразривно цяло. Точно на това се противопоставя логиката на съвременната медицина, която третира пациента като механичен сбор от отделни части, а в състояние на болест – като сбор от отделни симптоми. Стремежът на модерната фармакологична индустрия е възможно най-бързо да подтисне дадена болестна проява. Въпреки многото научни открития все още няма обяснение за първопричината на голяма част от хроничните заболявания. На практика всички форми на ”органна увреда”, започват с физиологични, молекулни или структурни изменения в клетките. Хроничната кислородна недостатъчност на клетъчно ниво, води до натрупване на токсини, метаболитни отрови и всякакви патогени в нашите системи, които довеждат до сериозни заболявания. Лечението на така наречените „ модерни” болести се свежда до ежедневното поддържане, но не и до радикално излекуване.

Човешкият организъм функционира в непрекъснато динамично равновесие със заобикалящата го среда и независимо от волята му е подчинен на основните закони на природата. Последните достижения в областта на физиката и биологията са предпоставка за задълбочени изследвания на електродинамичните полета на човешкото тяло. Все по често и разумно започва да се приема разбирането за съществуване на Универсална Жизнена Енергия, която балансира всичките три нива на нашия организъм: физическо, емоционално и умствено. Именно от тази жизнена енергия зависи дали даден болестотворен агент ще наруши равновесието между тези три нива и ще доведе до състояние на болест. При вече възникнало такова състояние тази енергия дава възможност за самовъзстановяване, но не чрез прибързано подтискане на наличните симптоми, а чрез премахване на първопричината за настъпилото заболяване.

Взаимодействието между съзнанието и материалния свят вече не е мистерия. Съзнанието не е нищо друго освен енергия в нейната най-фина и динамична форма. Има тясна връзка между нашето психоемоционално състояние-хормонален баланс – имунитет, затова нашите емоционални изживявания се отразяват на състоянията на физичните ни органи. Човек никога не възприема околния свят обективно, а го пречупва през собствените си разбирания и ценностна система, съобразявайки се със слабостите и страховете си. Затова нашите емоционални нагласи модифицират физическите ни особености и реакции. Това ни помага да разберем, защо нашите фантазии, представи, желания и страхове оказват влияние върху реални събития. Всички биохимични процеси в организма се контролират от нашия мозък, предизвиквайки здраве или болест.

Трябва да осмислим ролята на емоциите, когнитивните процеси и духовните причини за болестите. Болестните симптоми са вследствие на отделни душевни състояния. Ние непрекъснато чувстваме омраза, страх, гняв, завист, невротична тревожност. Съществуваме в състояние на постоянно физическо и мисловно напрежение. Проблемът на човек е в това, че външният свят много рядко съвпада с шаблона на повечето от мисловните му условности, т.е има несъответствие между очаквания и реалност, когато Аз-ът открие, че не може да достигне идеала за съвършенство, който си е поставил. Така ние ставаме неспособни да се отпуснем и напрежението става за нас ежедневие, което нарушава баланса и правилното функциониране на човешкия организъм. Ние непрекъснато се борим със средата, вместо да следваме живота, като изградим едни динамични адаптивни механизми. За да осъществим тази наглед проста промяна, трябва да се изправим пред негативните си емоции и да ги превъзмогнем. Това е невъзможно, докато не осъзнаем, че никой не ни прави щастливи или тъжни. Емоциите не възникват в нас, ние ги избираме.

Но не е достатъчно само да можем да идентифицираме стреса в живота си, както и да осъзнаваме отрицателното му влияние. Необходимо е да намерим начин да се справяме с него. А същевременно нашето тяло притежава чудесен самовъзтановяващ се механизъм. Комбинацията и действието на билковите екстракти и психологичната помощ, спомагат за подобряване на психичния интегритет, а оттам и за стабилизиране на психосоматичното здраве. Философията и здравия разум в търсенето на алтернатива е биологията която трябва да следваме, особено когато става въпрос за най-ценното – нашето здраве.

Споделете тази статия


Call Now Button